Imprint

Alrek, s.r.o.

Víťazná 181/42
958 04 Partizánske
SLOVENSKO

WWW: http://www.alrek.sk
E-mail: alrek@alrek.sk

IČO: 44 479 468
DIČ: 2022727146
IČ DPH: SK2022727146

Spoločnosť je zapísaná v OR Obchodného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22538/R

Štatutárny orgán spoločnosti:

Ing. Urban Vida, Konateľ spoločnosti
Mobil: +421 905 334 150
E-mail: urban.vida@alrek.sk