Kontaktné osoby

Bc. Jana Šútorová, Back Office Manager
Mobil: +421 918 111 422
E-mail: jana.sutorova@alrek.sk

Ing. Katarína Hanová, Referentka odpadového hospodárstva
Mobil: +421 918 111 428
E-mail: katarina.hanova@alrek.sk

Mgr. Andrea Vidová, Asistentka riaditeľa
Mobil: +421 911 755 502
E-mail: andrea.vidova@alrek.sk

Ing. Urban Vida, Riaditeľ spoločnosti
Mobil: +421 905 334 150
E-mail: urban.vida@alrek.sk