O nás

Spoločnosť Alrek, s.r.o. vznikla v roku 2008 so zámerom ponúknuť zákazníkom z automobilového ale aj iného priemyslu komplexné riešenia v oblasti logistického zaistenia, zberu, separácie, drvenia, zhodnocovania a likvidácie technologického plastového odpadu. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva cca 40 zamestnancov. Spoločnosť pravidelne školí svojich zamestnancov v potrebných oblastiach.

Prevádzka firmy pozostáva z výrobnej časti a administratívno-sociálnej časti. Spoločnosť vlastní 4500 m2 skladových a výrobných priestorov a pre potreby dočasného skladovania má k dispozícii ďalších 10.000 m2 plôch.

Našim základným cieľom je znížiť náklady zákazníka v dvoch rovinách:
- zhodnotením vzniknutého technologického odpadu
- nákupom lacnejšieho priameho výrobného materiálu.

Na jednej strane máme riešenie, ako efektívne priamo u zákazníka zbierať odpad priamo na mieste jeho vzniku, sústreďovať ho a triediť ho. Naše riešenie sa volá "Outsourcing zberu odpadu".

Nasadíme náš vratný obalový materiál, zaškolíme personál a odpad z firmy vyvezieme v dohodnutej frekvencii. Priamo na našej prevádzke odpad dotriedime, pomelieme, v prípade potreby odprášime a zabalíme. Podľa želania zákazníka môžeme do procesu vrátiť už takúto drvinu, alebo ju dodáme ich predpísanému spracovateľovi.

V prípade želania sami odporučíme spracovateľa a zariadime potrebné kroky až po vzorkovanie hotového produktu.

Ponúkame ucelené riešenie, ktorého nosnou myšlienkou je vrátiť to, čo z firmy zákazníka odchádza ako neželaný vedľajší produkt späť v podobe plnohodnotného materiálu, spĺňajúceho všetky zákazníkom požadované chemické, fyzikálne aj chemické vlastnosti.

Želaným vedľajším efektom spolupráce s Alrek, s.r.o. je aj zlepšenie imidžu Vašej firmy- už žiadne kopy odpadu na Vašom dvore.