KONTAKTNÉ OSOBY

Ak si nie ste istý, komu z kontaktných osôb uvedených nižšie máte napísať, píšte na: alrek@alrek.sk. E-mail interne pridelíme na riešenie zodpovednému pracovníkovi.

Obchodné oddelenie

Bc. Jana Šútorová, Back Office Manager
(Nákup a predaj, logistika)
Mobil: +421 918 111 422
E-mail: jana.sutorova@alrek.sk

Ing. Katarína Hanová, Referentka odpadového hospodárstva
(Hlásenia o odpadoch, legislatíva)
E-mail: katarina.hanova@alrek.sk

Výroba

Ing. Tomáš Belis, Technik kvality
(Výroba, interná logistika)
Mobil: +421 918 111 429
E-mail: tomas.belis@alrek.sk

Personálne a ekonomické oddelenie

Mgr. Andrea Vidová, Personalistika, mzdy a účtovníctvo
(Kontakt pre uchádzačov o prácu, personálna a mzdová agenda zamestnancov, fakturácia)
Mobil: +421 911 755 502
E-mail: andrea.vidova@alrek.sk

Vedenie spoločnosti

Ing. Urban Vida, Riaditeľ spoločnosti
Mobil: +421 905 334 150
E-mail: urban.vida@alrek.sk