15.000

4

12

Myslíme na budúcnosť

a tá je v udržateľnosti. Naším základným cieľom je znížiť náklady zákazníka v dvoch rovinách:

1) zhodnotením vzniknutého technologického odpadu,

2) nákupom lacnejšieho priameho výrobného materiálu.

Spoločnosť Alrek, s.r.o. vznikla v roku 2008 so zámerom ponúknuť zákazníkom z automobilového, ale aj iného priemyslu komplexné riešenia v oblasti logistického zaistenia zberu, separácie, drvenia, zhodnocovania a likvidácie technologického plastového odpadu.

Prevádzka firmy pozostáva z výrobnej časti a administratívno-sociálnej časti. Spoločnosť vlastní 4500 m2 skladových a výrobných priestorov a pre potreby dočasného skladovania má k dispozícii ďalších 15.000 m2 plôch.

Máme riešenie

ako efektívne u zákazníka zbierať odpad priamo na mieste jeho vzniku, sústreďovať ho a triediť ho.

Naše riešenie sa volá „Outsourcing zberu odpadu“.

Nasadíme náš vratný obalový materiál, zaškolíme personál a odpad z firmy vyvezieme v dohodnutej frekvencii. Priamo na našej prevádzke odpad dotriedime, pomelieme, v prípade potreby odprášime a zabalíme. Podľa želania zákazníka môžeme do procesu vrátiť už takúto drvinu, alebo ju dodáme ich predpísanému spracovateľovi.

V prípade želania sami odporučíme spracovateľa a zariadime potrebné kroky až po vzorkovanie hotového produktu.

Ponúkame ucelené riešenie, ktorého nosnou myšlienkou je vrátiť to, čo z firmy zákazníka odchádza ako neželaný vedľajší produkt späť v podobe plnohodnotného materiálu, spĺňajúceho všetky zákazníkom požadované mechanické, fyzikálne aj chemické vlastnosti.

Želaným vedľajším efektom spolupráce s Alrek, s.r.o. je aj zlepšenie imidžu Vašej firmy – už žiadne kopy odpadu na Vašom dvore.

Vedenie spoločnosti

Ing. Urban Vida
Riaditeľ spoločnosti

Bc. jana Šútorová
nákup, predaj a logistika

Ing. Tomáš Belis
Technik kvality

Mgr. Andrea Vidová
ekonomické odd. a HR

Zostaňme v spojení!

naše kontakty